Geïntegreerde oplossing verbetert de efficiëntie en vermindert de faalkosten voor de bouwondernemer

Centric en UPconstruct breiden samenwerking uit

De bouwsector heeft te maken met ingrijpende maatschappelijke veranderingen: stedelijke vernieuwing, demografische ontwikkelingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bouwbedrijf van morgen biedt zijn klanten duurzame en aanpasbare oplossingen die beantwoorden aan nieuwe individuele en maatschappelijke behoeften. Bovendien verandert het speelveld waarin de bouwbedrijven acteren voortdurend. De verschillende (tegenstrijdige) belangen van de betrokken bouwpartners, de complexiteit van het bouwproces, de vaak korte duur van relaties tussen bouwpartners in de bouwkolom, de prijsvorming: het vereist creativiteit en innovatiekracht van de aannemer.

Integratie processen en informatie-uitwisseling

Centric Construction Solutions ondersteunt en adviseert bij al deze ontwikkelingen en uitdagingen. Centric levert een ERP-systeem, dat het hele primaire proces van een bouwbedrijf ondersteunt, van het verwerven van het contract en de uitvoering tot de oplevering, facturering en de nazorg. Daarbij werkt Centric nauw samen met partijen die oplossingen voor specifieke probleemgebieden hebben ontwikkeld. Het proces kan daardoor steeds meer gedigitaliseerd (en zoveel mogelijk papierloos) en aanzienlijk sneller plaatsvinden. Bovendien worden de faalkosten verminderd door de juiste informatie in een standaardformaat tussen systemen uit te wisselen.

De laatste jaren zijn verschillende oplossingen en concepten gelanceerd om informatie-uitwisseling binnen de bouwsector sneller, eenvoudiger en beter te laten verlopen.  De lancering van de SALES-, ETIM- en GS1-standaarden heeft een belangrijke bijdrage hieraan geleverd.

De wens om steeds meer processen te integreren en informatie-uitwisseling tussen systemen en partijen steeds meer geautomatiseerd en gecontroleerd te laten verlopen, ligt aan de basis van de samenwerking tussen Centric en UPconstruct.

Voor u uitgezocht: Alles over ketensamenwerking binnen de bouwsector.

Elektronisch factureren

UPconstruct – voorheen bekend onder de naam Z factuur – is al jaren een begrip in de bouwsector: een betrouwbare en efficiënte dienst die het alle bedrijven in de bouwketen mogelijk maakt om elektronisch facturen te versturen, te ontvangen en te beheren. Van ZZP’ers en kleine aannemers tot de allergrootste bouwbedrijven en toeleveranciers. Op basis van de voortdurend evoluerende wensen vanuit de sector is de functionaliteit van Z factuur verder uitgebreid. Zo worden ook andere berichttypen ondersteund, zoals betalingsherinneringen met betaalfunctionaliteit, afleverberichten, pakbonnen, orderbonnen en werkopdrachten. Daarnaast is de dienstverlening zodanig verbreed dat alle facturen (papier, PDF en elektronisch), zowel inkomend als uitgaand, via het platform verwerkt kunnen worden.

Samenwerking: digitaal en transparant

De samenwerking tussen UPconstruct en Centric zorgt ervoor dat papier verdwijnt. Door het automatisch inlezen van de factuur via XML en het SALES-formaat in het ERP-systeem van Centric kan inklopwerk achterwege worden gelaten. Dit versnelt het proces aanzienlijk en bovendien zijn de documenten digitaal en transparant beschikbaar en worden er minder fouten gemaakt.

Inmiddels maken verschillende partijen gebruik van de geïntegreerde oplossing. Hans Bax (Senior Accountmanager bij Centric): “Een van de eerste partijen die UPconstruct heeft geïntegreerd binnen een Centric ERP-systeem was Van Wijk. Dat is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking. Van Wijk heeft goed nagedacht over de te maken keuzes. Op basis hiervan konden we de gewenste configuratie snel inregelen, zodat Van Wijk nog beter en efficiënter kan werken.”

Voor u uitgezocht: Het antwoord op de groeiende complexiteit rondom digitale factuurverwerking; full-service-out.