Z factuur wordt UPconstruct

Elektronisch factureren speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van administratieve lasten in de bouwsector. Binnen de bouwsector worden jaarlijks minimaal 18 miljoen facturen verstuurd. De kosten van verzending en verwerking van een papieren factuur bedragen circa 25 euro per factuur; voor een elektronische factuur is dit ongeveer 8 euro. De bouwbranche kan door elektronisch te factureren dus ruim 300 miljoen euro per jaar besparen.

Met de introductie van Z factuur voor de bouw, een sectorbrede oplossing, waar zowel kleine als grote bouwbedrijven op kunnen aansluiten, is een extra impuls gegeven aan het terugdringen van administratieve lasten.

Unified Post

Sinds december 2015 maakt ZET solutions deel uit van de Belgische UnifiedPost groep, een grote speler in de Benelux op het gebied van elektronische documentverwerking, betaalfuncties en e-identity oplossingen. Met deze stap is een solide basis gelegd voor de verdere toekomstige groei en uitbreiding van de diensten van ZET solutions en daarmee ook van Z factuur.

Z factuur wordt UPconstruct

Op basis van de voortdurend evoluerende wensen vanuit de sector is de functionaliteit van Z factuur verder uitgebreid. Zo worden nu en in de nabije toekomst ook andere berichttypen ondersteund, zoals betalingsherinneringen met betaalfunctionaliteit, afleverberichten, pakbonnen, orderbonnen en werkopdrachten. Daarnaast is de dienstverlening zodanig verbreed dat alle facturen (papier, PDF en elektronisch), zowel inkomend (full service in) als uitgaand (full service out), via het platform verwerkt kunnen worden. Het nieuwe, geavanceerde platform wordt onder de naam UPconstruct gelanceerd.

Full service in

Onderdeel van UPconstruct’s dienstverlening is de document-herkenservice. Deze dienst zorgt ervoor dat alle ontvangen facturen, inclusief papieren facturen en PDF’s, binnen 24 uur na ontvangst van de factuur worden omgezet naar XML. Op die manier wordt een “full service in” oplossing geboden. Indien gewenst kan UPconstruct ook oplossingen bieden voor Workflow en Robotic accounting.

Full service out

Door een koppeling te maken met een service provider zoals UnifiedPost worden verzenders van facturen in staat gesteld om facturen te versturen in ieder gewenst format. Het full-service-out concept werkt volgens het Cascade-model: eerst wordt gekeken of de factuur elektronisch via aangesloten platformen en netwerken (Z factuur, UPconstruct, Simplerinvoicing, e.d.) kan worden verstuurd. Indien dat niet mogelijk is kan de factuur per email worden gestuurd. En tenslotte kan de factuur zelfs geprint en per post opgestuurd worden. Middels dit concept biedt UPconstruct totale ontzorging op het gebied van factuurverzending.

Koppelingen met boekhoudpakketten

UPconstruct heeft koppelingen met de (boekhoud)software oplossingen die het meest gangbaar zijn binnen de bouwsector. UPconstruct maakt 100% elektronisch boekhouden ook voor de MKB-er in de bouw- en installatiesector mogelijk.