Update: Verplicht e-factureren niet per eind 2018 maar vanaf april 2019

Het is al langer bekend dat overheidsorganisaties en alle andere aanbestedende diensten binnenkort verplicht worden e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Voor de Rijksoverheidsdiensten is dit al verplicht sinds begin 2017. Tot op heden werd verwacht dat de ingangsdatum voor de overige overheidsorganisaties (denk onder andere aan gemeenten en waterschappen) eind 2018 zou zijn. Afgelopen maand is echter bekend gemaakt dat de definitieve ingangsdatum voor het verplicht e-factureren aan de gehele overheid april 2019 is.

Europese norm e-facturatie

De verplichting om e-facturen te kunnen verzenden en ontvangen wordt uitgewerkt in de Europese norm e-facturatie. Volgens de Europese richtlijn 2014/55/EU moet uiterlijk 18 maanden na de publicatie van de norm deze geïmplementeerd zijn. Gezien de publicatie van de norm plaatsvindt in oktober 2017, volgt daaruit dat de definitieve ingangsdatum van de verplichting april 2019 zal zijn.

Gelijke ingang

Het wordt voor alle aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven op hetzelfde moment verplicht aan de verplichting tot e-factureren te voldoen. Voor alle leveranciers van deze organisaties is het nu dus ook duidelijk dat zij vanaf april 2019 e-facturen moeten kunnen verzenden die voldoen aan de Europese norm.

Voor u uitgezocht: 4 vragen over het koppelen van e-factureren met boekhoudpakketten of ERP-systemen.